Jadwal Imsakiyah Kabupaten Gresik 2017/1438

Jadwal Imsakiyah 1 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:29 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:24 WIB
 • Isya: 18.36 WIB 

Jadwal Imsakiyah 2 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:29 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:24 WIB
 • Isya: 18.36 WIB 

Jadwal Imsakiyah 3 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:24 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 4 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:24 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 5 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:23 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 6 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:23 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 7 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:23 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 8 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:23 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 9 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:23 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 10 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:29 WIB
 • Dhuha: 05.53 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:22 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 11 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:22 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 12 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:22 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 13 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:22 WIB
 • Isya: 18.34 WIB

Jadwal Imsakiyah 14 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:22 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 15 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:22 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 16 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 17 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 18 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:30 WIB
 • Dhuha: 05.54 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 19 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:31 WIB
 • Dhuha: 05.55 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 20 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:31 WIB
 • Dhuha: 05.55 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 21 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:31 WIB
 • Dhuha: 05.55 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 22 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:31 WIB
 • Dhuha: 05.55 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 23 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:31 WIB
 • Dhuha: 05.55 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.34 WIB 

Jadwal Imsakiyah 24 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:31 WIB
 • Dhuha: 05.55 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 25 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:13 WIB
 • Terbit: 05:32 WIB
 • Dhuha: 05.56 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 26 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:14 WIB
 • Terbit: 05:32 WIB
 • Dhuha: 05.56 WIB
 • Zuhur: 11:28 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 27 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:14 WIB
 • Terbit: 05:32 WIB
 • Dhuha: 05.56 WIB
 • Zuhur: 11:29 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 28 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:14 WIB
 • Terbit: 05:32 WIB
 • Dhuha: 05.56 WIB
 • Zuhur: 11:29 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 29 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:14 WIB
 • Terbit: 05:32 WIB
 • Dhuha: 05.56 WIB
 • Zuhur: 11:29 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.35 WIB 

Jadwal Imsakiyah 30 Ramadhan 1438 H

 • Imsak: 04:03 WIB
 • Subuh: 04:14 WIB
 • Terbit: 05:33 WIB
 • Dhuha: 05.57 WIB
 • Zuhur: 11:29 WIB
 • Asar: 14.50 WIB
 • Magrib: 17:21 WIB
 • Isya: 18.35 WIB